Asigură o procedură corectă în cazul aplicării şi rezolvării reclamaţiilor la defectele bunurilor de larg consum.

A fost prelucrat în conformitate cu legea nr. 89/2012 codul de legi, Codul civil în vigoare şi legea nr. 643/1992 codul de legi, în vigoare, legea privind protecţia consumatorului.

 

Paragraful 1

Dreptul clientului de a reclama produse defecte.

În cazul în care, în momentul preluării de către client, produsul nu corespunde cu descrierea din contractul de vâanzare-cumpărare sau la bunul achiziţionat apare un defect, clientul poate pune în aplicare la furnizor, dreptul său legat de răspunderea pentru defectele produselor.

Ca defect nu poate fi considerată schimbarea structurii bunului ce are loc în perioada de garanţie ca o urmare a uzurii acestuia sau a folosirii incorecte, fie a manipulării incorecte.

Cleintul este răspunzător de caracterul adecvat al bunului ales!

În momentul achiziţionării este datoria clientului să verifice dacă produsul achiziţionat este unul adecvat pentru el.

Eventualele reclamaţii ulterioare sunt posibile numai în cazul defectelor produsului, nu în cazul alegerii incorecte a produselor.

În cazul alegerii unei mărimi incorecte este greşeala clientului că nu a încercat produsul. Dacă calităţile produsului  au fost sau au putut fi prezentate clientului în momentul cumpărării nu este vorba despre dezinformare din partea furnizorului legat de informare greşită despre calităţile produsului, atunci clientul nu are dreptul legal de a rezilia contractul de vânzare-cumpărare, nici chiar în prima zi de la achiziţie.

Dacă nu a stabilit altfel cu furnizorul.

Dacă clientul aplică dreptul de răspundere pentru marfa defectă, şeful magazinului sau persoana împuternicită de acesta este obligat să primească reclamaţia şi să decidă despre veridicitatea acesteia în timp cât mai scurt, în cazuri complicate în termen de 30 zile lucrătoare.

În această perioadă nu se consideră perioada necesară pentru evaluarea profesională a produsului.

Reclamaţiile împreună cu eliminarea defectelor trebuiesc rezolvate:

1. Fără amânare inutilă, în maxim 30 zile calendaristice din ziua recunoaşterii acesteia.

2. După caz într-o perioadă mai lungă, asupra căreia decid ambele părţi.

În cazul depăşirii termenului de rezolvare a reclamaţiei, clientul are aceleaşi drepturi ca în cazul în care există defecte ce nu pot fi înlăturate conform articolului 6 din această procedură de reclamaţii.

Şeful magazinului sau persoana împuternicită de acesta primeăte reclamaţia dacă produsul este curăţat corespunzător, uscat şi evaluarea reclamaţiei nu este împiedicată de regulile igienei generale.

 

Paragraful 2

Clientul trebuie să aplice reclamaţia în magazinul unde a fost cumpărat produsul sau poate trimite prin poştă, suportând cheltuielile, la adresa furnizorului. ZetDesign (Packeta s.r.o.)

Clientul este obligat sa arate că cererea lui de a rezolva reclamaţia este fondată, aceasta însemnând că în afară de a arăta defectul, arată locul achiziţionării, preţul bunului şi perioada de achiziţie a bunului, cel mai bine cu un bon fiscal sau alt mod verosimil (extras de cont, plata cu cardul).

 

Paragraful 3

Perioada pentru aplicarea reclamaţiei.

Furnizorul garantează că obiectul vândut, în momentul preluării de către client, este în conformitate cu contractul de vânzare-cumpărare şi răspunde pentru defectele produsului care apar în momentul preluării sau în perioada de garanţie.

Perioada de reclamaţie este de 24 luni din ziua preluării produsului în magazin sau livrarea acestui prin colet. Dreptul clientului la reclamaţie ia sfârşit odată cu terminarea perioadei de garanţie.

Clientul ar trebui să reclame produsul fără a amâna, imediat după observarea defectului, pentru ca reclamaţia să fie evaluată corespunzător şi rezolvată. 

Perioada de garanţie nu poate fi confundată cu perioada de viaţă a produsului, aceasta este perioada în care, prin folosirea corectă, produsul, raportat la calităţile sale, scopul utilizării şi frecvenţei ciclelor de utilizare poate rezista.

Dacă reclamaţia este rezolvată prin schimbarea produsului defect cu unul nou, perioada de reclamaţie se reia din momentul preluării noului produs de către client.

 

Paragraful 4

Defecte ce pot fi înşăturate:

Ca defecte ce pot fi înlăturate se consideră defectele prin înlăturarea cărora nu este afectată imaginea şi calitatea produsului şi reparaţia poate fi înfăptuită în perioada stabilită. 

Perioada de înlăturare a defectelor nu are voie să depaşească 30 zile calendaristice, sau o perioadă mai lungă dacă ambele părţi au stabilit astfel. 

Evaluarea caracterului defectului este în competenţa furnizorului.

Furnizorul este obligat să aducă produsul în forma specificată în contractul de vânzare-cumpărare gratuit şi fără amânare, conform înţelegerii cu clientul, fie prin reparaţie sau în funcţie de defect, prin schimbarea produsului.

Clientului i se poate oferi o reducere din pretul bunului sau poate renunţa la contract.

Perioada de la recunoaşterea reclamaţiei până la rezolvarea acesteia şi perioada când clientul a fost obligat să ridice produsul nu se calculează la perioada de garanţie.

 

Paragraful 5

Defecte ce nu pot fi înlăturate

Ca defect ce nu poate fi înşăturat se consideră acele defecte ce nu pot fi înşăturate în perioada stabilită şi care împiedică buna folosire a produsului.

Dacă este vorba de un defect ce nu poate fi înlăturat clientu poate solicita:

1. Schimbarea produsului cu unul nou, fără defecte.

2. Rezilierea contractului de vânzare-cumpărare.

Dacă pe produs apare un defect ce nu poate fi înlăturat, dar care nu împiedică folosirea produsului şi clientul nu solicită schimbul produsului, cleintul are dreptul la o reducere din preţul bunului sau poate renunţa la contractul de vânzare-cumpărare.

Clientul are aceleaşi drepturi ca şi în cazul apariţiei defectelor ce nu pot fi înlăturate, în cazul în care pe produs apare acelaşi defect şi după ce acesta a fost ulterior înlăturta de doău ori sau dacă pe produs apar în acelşi timp trei defecte ce pot fi înlăturate.

 

Paragraful 6

Produse vândute la un preţ mai mic.

Produsele care au defecte (produse noi cu defect) ce nu împiedică folosirea produsului în scopul în care a fost produs, trebuiesc vândute numai la un preţ mai mic.

Clientul trebuie să fie informat că produsul are defecte şi despre ce defecte este vorba, în cazul în care nu este evident.

Furnizorul nu este răspunzător pentru defectele produselor noi pentru care a fost redus preţul produsului.

În cazul în care la produs apar alte defecte ce împiedică folosirea acestuia din punct de vedere funcţional, clientul are dreptul de a reclama produsul în conformitate cu paragrafele 3,4,5 din această procedură de reclamaţii.

Dacă pe produsul vândut la preţ redus apar alte defecte ce nu pot fi înlăturate, dar nu împiedică folosirea acestuia în scopul în care a fost produs, i se poate oferi cumpărătorului o reducere din preţul produsului.

 

Paragraful 7

Rezolvarea conflictelor

Clientul are dreptul, în cazul în care nu este de acord cu decizia furnizorului în ceea ce priveste rezolvarea reclamaţiei, să caute un expert judecătoresc în domeniu şi să predea obiectul contractului de vânzare-cumpărare la o evaluare pe cheltuială proprie.

În cazul în care clientul nu se înţelege cu furnizorul asupra conflictului aparut la reclamaţie, decide în acest caz tribunalul.

Această procedură de reclamaţii intră în vigoare începând cu 01.12.2016.

Hledat: ""

0 buc
COȘ: 0,00 RON